Fotballforsikring

 

Alle spillere som har betalt kontigent til Vikersund fotball er dekket av NFF´s fotballforsikring.

Vikersund fotball betaler for pålagt grunnforsikring av alle spillere.

Ved skade som skal dekkes av forsikringen, må spilleren selv betale egenandelen, pr 14.05.2013 er dette 1000 kr.

Her kan du lese mer om fotballforsikringen, ytelser og skademelding: Fotballforsikring