Skader

Skade oppstått ved kamp eller trening:

 

–       Varsle klubbens leder Tommy Jørgensen på telefon 94972305

–       Fyll inn skadeskjema på Norges Fotball Forbund sine sider: https://lisens.idrettshelse.no/fotball.php

 

Det er opprettet en egen skadetelefon som kan benyttes for oppfølging, råd og spørsmål:

– Idrettens Skadetelefon gir deg raskere og riktigere utredning og behandling.
Ring Idrettens Skadetelefon på 02033, og Norges Fotballforbund gir deg samme tilbud som til landslagspillerne:
• Spesialister på fotballskader
• Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
• Bestilling av utredning og behandling
• Tilgjengelighet og oppfølging
• Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)
Åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00.

Medisinsk ansvarlig: Landslagslege Thor Einar Andersen

 

 

For mer informasjon: www.fotballforsikring.no