Skader

Ved skade eller lidelse under kamp/trening:

  1. Utfør akutt skadebehandling
    1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  2. Varsle klubbens leder Tommy Jørgensen på telefon 94972305.
  3. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uavhengig om det er dekning i forsikringen
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling

 

Forsikringsbevis Norges Idrettsforbund: Forsikring NIF

Forsikringsperiode:
Forsikringen gjelder fra 01.01.2021–31.12.2021.
Denne forsikringen fornyes ikke automatisk og gjelder fra
betalingstidspunktet fram til utløpet av forsikringstiden.

Forsikringen omfatter:
Fram til datoen barn fyller 13 år omfattes de av
barneidrettsforsikringen når de er / har:
• medlemmer i lag tilsluttet NIF
• deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
• deltakere i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi uten
å være medlem av lag/klubb
• nedsatt funksjonsevne
• flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk
folketrygd
• trenere, ledere og oppnevnte dommere, når de trener eller
dømmer kamp/trening

 

Forsikringsbevis Norges Fotballforbund: Forsikring NFF

Forsikringsperiode
Forsikring gjelder fra 01.03.2022 – 28.02.2023. Denne forsikringen
fornyes ikke automatisk og gjelder fra betalingstidspunktet fram til
utløpet av forsikringstiden.

Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter alle aktiviteter i regi av Norges Fotballforbund.
Fra fylte 80 år dekkes ikke medisinsk invaliditet og død som følge av
ulykkes- eller idrettsskade..

 

Tilbud om utvidet forsikring Utvidet fotballforsikring

Ventetid for behandling etter skade er meldt elektronisk er 3 dager (60 dager er gjeldende ved grunnforsikring). Denne tegnes av den enkelte. Avtale gjøres personlig. Se link over.