Årsmøte for 2017

Dagsorden

  

 

Årsmøte i VIF fotball

Mandag 12. mars 2018 kl. 19:00 på VIF’s gamle klubbhus

 

 

1.            Åpning ved leder Sølve Raaen

2.            Godkjenning av møteinnkalling

3.            Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll

4.            Styrets årsberetning

5.            Regnskap 2017

6.            Budsjett 2018

  • Kompensasjon til Trenere og Lagledere
  • Aktivitetskontingent for de forskjellige lagene

7.            Status kvalitetsklubb Nivå 1

8.            Behandling av innkomne saker

9.            Utdeling utmerkelser

10.       Valg

Forslag til Årsmøte sendes til Sølve Råen på solver@hotmail.no innen 09.03-18

Author: solver@hotmail.no