Årsmøte 2019

20 februar kl. 17:30 inviterer Vikersund Fotball til årsmøte, på det gamle klubbhuset på Tangen.

Innkommende saker bes innleveres senest 14 dager i forveien, frist 6. februar.

Sendes til Tommy Jørgensen på e-post: tommyjorgensen73@gmail.com

Årsmøtet er klubbens høyeste organ der alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider.

Vi håper å se mange medlemmer.

Author: Jarl Vegar Evenstad