Sesongavslutning 2017, VIF fotball

Sesongavslutning 2017, VIF fotball

Som en avslutning på årets sesong ønsker styret i Vikersund fotball å invitere frivillige, senior- og juniorspillere til en avslutning for 2017-sesongen på VIF-huset.

Fotballgruppa verdsetter den innsatsen dere har lagt ned denne sesongen. Det er på grunn av frivilliges engasjement vi klarer å holde Vikersund fotball gående. Vi håper du/dere har anledning til å sette av denne kvelden til sosialt samvær sammen med andre trenere, lagledere, kioskansvarlige, baneansvarlige, hovedsponsorer, seniorspillere og medlemmer fra styret. Tidligere år har vi invitert til denne samlingen på Tyrifjord Hotell. Pga sviktende inntekter 2017, endrer vi sted og inviterer til en «lavkostnadsfest», og håper alle støtter opp under det.

 

Avslutningen holdes på VIF-huset 25. november kl. 19.00.

Det vil bli servert biff stroganoff-gryterett med ris, salat og brød.

Det vil også bli servert 1 enhet med drikke til maten.

Etter mat samles vi til mer uformelt samvær og utdeling av noen utmerkelser/priser.

Det vil bli solgt øl og vin.

Vi har gjort det til en tradisjon å ta med senior og junior spillere på denne avslutningen. For å få dette til må vi ta en egenandel for spiller og spilleres ledsagere.

Påmelding gjør vi i år via Superinvite. Der finner dere 5 elementer;

–         Frivillig: gratis

–         Sponsor: gratis

–         Frivillig/sponsor ledsager med egenandel: kr 150,- + gebyr

–         Spiller med egenandel: kr 150,- + gebyr

–         Spiller ledsager med egenandel: kr 150,- + gebyr

Fristen for påmelding er mandag 13. november.

Følg denne lenken for å melde dere på: Påmelding

Vi kan være inntil 80 Stk. Førstemann til mølla gjelder.

Hvis dere støter på problemer med påmelding kontakt Sølve Raaen tlf. 95885372 eller

e-post solver@hotmail.no

Med vennlig hilsen, styret i Vikersund fotball