Fysikalsk behandling

Vikersund Fotballgruppe har inngått avtale med Erik Skogheim ved Vikersund Fysikalske Institutt. Ved mindre skader kan Erik kontaktes på telefon 32 78 70 45 på dagtid for å avtale tid for behandling. En liten egenandel må påregnes

Erik ønsker ikke å bli oppringt på mobil hverken på dagtid eller kveldstid.

 

Mvh

Styret