Kontingent for 2022

Alle som spiller fotball må være medlem av Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontingent til fotballgruppa.

Medlemskontingenten dekker forsikringen, samt at den gir alle over 15 år stemmerett når beslutninger tas og innsatsen kan rapporteres inn som aktivitet for idrettsforeningen, som gir grunnlag til økonomisk støtte.

Treningskontingenten dekker noe av utgiftene for å drifte aktiviteten. Blant annet seriepåmelding, drakter, baller/annet lagsutstyr, strøm og anlegg.

Medlemskontingent i Vikersund idrettsforening er 250 kr/år. Familiemedlemskap er 600 kr/år

Aktivitetskontingent (treningsavgift) avhenger av hvilket lag du trener/spiller på. Satsene er som følger:

7-9 år 800,-
10-12 å 1 250,-
13-16 år (jenter 17 år) 1 750,-
G19 Junior 2 000,-
Senior Damer A 2 000,-
Senior Herrer A 2 700,-
Senior Herrer B/Old Boys/veteran (ikke serie) 850,-

Søskenmoderasjon for barn: 50%. Barn er her definert som 15 år og yngre.

Junior, senior og veteran-spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.

Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.