Kontigent for 2018

Kontingent for 2018
Alle som spiller fotball må være medlem av Vikersund Idrettsforening, samt betale aktivitetskontingent til fotballgruppa.
Medlemskontingent i VIF er 200 kr/år.
Aktivitetskontingent avhenger av hvilket lag du trener/spiller på. Satsene er som følger:

7-9 år kr 650,- (uendret)
10-12 år kr 1.100,- (uendret)
J/G13 kr 1.500,- (økning fra kr 1.400,-)
J/G14 kr 1.600,- (økning fra kr 1.500,-)
J/G15 kr 1.700,- (økning fra kr 1.600,-)
J/G16 kr 1.800,- (uendret) Ikke i bruk i 2017
Junior kr 1.900,- (økning fra kr 1.800,-)
Damer kr 1.900,- (økning fra kr 1.800,-)
Senior B kr 2.000,- (uendret Ikke i bruk i 2017
Senior A kr 2.700,- (uendret)
Old Boys kr 1.000,- (uendret)
Veteran kr 500,- (uendret) Aldersgrense for veteran er 38 år

Søskenmoderasjon:
trekkes fra 300,- kr for barn nr. 2 og 500,- kr for resterende. Barn er her definert som 16 år og yngre.
Junior, Senior og Veteran-spillere inngår ikke i ordning med søskenmoderasjon og påvirker ikke kontingent for yngre søsken.
Eksempler:
16 år, 12 år og 9 år. Koster 1.800 + (1.100 – 300) + (650 – 500) = 2.750,-
Junior, 16 år og 10 år. Koster 1.900 + 1.800 + (1.100 – 300) = 4.500,-

Deling i A og B stall og Old Boys gjøres av trenere og trenerveiledere før utsendelse av kontingent. For spillere i aldersbestemte klasser så betaler de kontingent for det trinnet de hører hjemme. Spillere som begynner i VIF fotball etter sommerferien, betaler halv kontingent.

Begrunnelsen for endringene er følgende:
• Vi ønsker å gi alle J/G13-16 noe støtte til trenere og lagledere, derfor er disse økt med 100,-.
• Innføring av Old Boys kontingent er for de som ikke trener så mye at de ønsker å spille hver kamp på B-laget. Kan spille kamper ved behov. Antall treninger og kamper før en må betale Senior B kontingent vurderes av trenere. Det føres treningsoversikt.