Periodekontrakt

Denne kontrakten må underskrives av spiller, som ikke har betalt medlemskontigent fra Vikersund Idrettsforening (VIF).
Eksempel; Hvis spiller kommer fra annen klubb, eller hvis spiller har vært inaktiv i Vikersund og ikke betalt medlemskontigent det året.

PeriodeKontrakt_Vikersund_Fotball_2019