Klubbhåndboka

Klubbhåndboka skal være et oppslagsverk for alle utøver, dommere, trenere, lagledere, styret, sportslig utvalgforeldre og foresatte og ellers andre som vil bli kjent med Vikersund fotball.
Her skal man kunne lese 
alt om hvordan vi administrerer fotballaktiviteten.  

Klubbhåndboka