Varslingsordning

Varsel

Som et ledd i Trygge Rammer og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i idretten har vi utarbeidet noen retningslinjer som er beskrevet i klubbhåndboken. Klubbhåndboken finner du på vår hjemmeside.

Ved grove overtredelser, anbefales det å ta kontakt med politiet på 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep)

Dersom du ønsker å varsle Vikersund fotball direkte, via leder i klubben kan du fortsette i dette skjemaet.

Et varsel må inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis beskrivelse er viktig.

Det oppfordrer å inkludere navn og kontaktinformasjon for å kunne gi oppfølging, men det er også mulig å varsle anonymt.

Mottaker av dette skjema forholder seg til taushetsplikt.

Varsler kan også velge å gi kontaktinformasjon, med tillit at mottaker ikke bryter taushetsplikten.

Det er kun en person som er mottaker av dette skjema. Tommy Jørgensen, leder i Vikersund fotball.
Mobil: 949 72 305. E-post: tommyjorgensen73@gmail.com

Varsler du anonymt unngår du at klubben får kjennskap til navnet ditt. Du må imidlertid være oppmerksom på at anonym varsling kan begrense klubbens mulighet til å følge opp eller avklare innholdet i varselet. Ofte kan idrettslaget ha behov for utfyllende opplysninger for å kunne følge opp varselet. Anonym varsling kan også begrense klubbens mulighet til å gi deg tilbakemelding om at varselet er fulgt opp og håndtert.

 

Varslingsskjema