Varsling

Varsel

Som et ledd i Trygge Rammer og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i idretten har vi utarbeidet noen retningslinjer som er beskrevet i klubbhåndboken. Klubbhåndboken finner du på vår hjemmeside.

Ved grove overtredelser, anbefales det å ta kontakt med politiet på 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep)