Varsling

Varsel
.
Som et ledd i Trygge Rammer og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i idretten har vi utarbeidet noen retningslinjer som er beskrevet i klubbhåndboken. Klubbhåndboken finner du på vår hjemmeside.
.
Ved grove overtredelser, anbefales det å ta kontakt med politiet på 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep)
.
Eller gå inn på Norges fotballforbund sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser og register hendelsen din der.