Utstyrsrommet er ryddet

Nå er utstyrsrommet ryddet. Ballnett  og vester er hengt opp.  Det er trener/lagleders oppgave og påse at alt utstyr som blir tatt med ut også kommer på plass og hengt opp etter bruk. Det skal være 10 baller i hvert nett, tell baller før og etter trening.

Dette er fellesutsyr og det er mye triveligere for alle og komme til et ryddig rom med riktig utstyr.

Author: Jarl Vegar Evenstad