Årsmøte 2020

  1. Torsdag 20 februar kl. 18:00 inviterer Vikersund Fotball til årsmøte, på det gamle klubbhuset på Tangen.

Beklageligvis er fristen for innkommende saker litt kort.
Innkommende saker bes derfor innleveres så forts som mulig og senest 3 dager i forveien, frist 17. februar.

Sendes til Tommy Jørgensen på e-post: tommyjorgensen73@gmail.com

Årsmøtet er klubbens høyeste organ der alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig før årsmøtet, på våre hjemmesider.

Vi håper å se mange medlemmer.

Author: WebMaster